English | Ελληνικά

Επικαιρότητα > Γιατί η Lamda Development επένδυσε στο stoferno.gr

Σε μία διαφορετική επένδυση από αυτές που έκανε μέχρι σήμερα προχώρησε η Lamda Development αποκτώντας ποσοστό της εφαρμογής stoferno.gr, κάτι που ουσιαστικά την βάζει στην αγορά των... Delivery, αλλά και των Business Courier.

Η εταιρεία του ομίλου Λάτση συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εφαρμογής με ποσοστό 2,277% έναντι ποσού 300 χιλιάδων ευρώ με στόχο ολοκληρωμένες υπηρεσίες που μπορούν να αποδώσουν στα εμπορικά κέντρα που αποτελεί τον βασικό πυλώνα επενδύσεών της.

Παράλληλα ο όμιλος αφουγκραζόμενος τα νέα δεδομένα της πανδημίας με την αυξημένη ζήτηση παράδοσης κατ' οίκον, αλλά και το «κενό» που δημιουργήθηκε στην αγορά ταχυμεταφορών προχώρησε στην εν λόγω επένδυση.

Με μότο:« Stoferno σε λίγα λεπτά! Τα προϊόντα της επιλογής σου, στην πόρτα σου, σε χρόνο ντε τε» η πλατφόρμα υπόσχεται άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες αλλά και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μπαίνοντας και στην αγορά των currier. Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει την σχετική εφαρμογή αρκεί να την κατεβάσει καθώς είναι διαθέσιμο σε Android & iOS για την κάθε συσκευή!

Σύμφωνα με το καταστατικό της ιδρύεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασηςσε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις τουτόπου εγκατάστασης.

Ήδη η ελληνική startup έχει συνεργασίες με ονόματα όπως αυτό της Eurobank, της Visa, της Galerie de Beaute. Όπως προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, ο όμιλος θα παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2022, ενώ από τον Ιούλιο του ίδιου έτους έχει το δικαίωμα εξόδου.

Ο σκοπός της νέας εταιρείας

Ως βασικός σκοπός της ορίζεται: η διαμεσολάβηση στην πραγματοποίηση παραγγελιών χρηστών καταναλωτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας της εταιρείας www.Stoferno.gr από συνεργαζόμενα καταστήματα που προβάλλονται σε αυτήν με βάση ειδικότερους όρους και συμφωνίες μέσω:

α) Online περιήγησης, ενημέρωσης και προβολής επαγγελματιών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες.

β) Δυνατότητας με ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης υπηρεσιών και προϊόντων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (εξειδίκευση, διαθεσιμότητα, τρόπους τιμολόγησης κ.λπ.).

γ) Δυνατότητας online διαβίβασης εντολής προμήθειας αγαθών και η διαμεσολάβηση στην πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτών στον χρήστη της ιστοσελίδας- καταναλωτή με μέσα τα οποία κρίνει η ίδια εύλογα ανά περίπτωση, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας της εταιρείας, η άσκηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού.

Σκοπός επίσης της εταιρίας είναι, μεταξύ άλλων:

- η διάθεση διαφημιστικού χώρου, ή χρόνου στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει πώλησης.

- η ανάπτυξη δραστηριοτήτων λογισμικού, ενοικίαση του ή και πώληση του ήτοι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, έκδοση λογισμικού, υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες), δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης.

- η παροχή é υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier), και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, και λοιπών αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης μέσω ξηράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου εμπορευμάτων ή αγαθών. Το περιεχόμενο των ταχυμεταφορών θα βεβαιώνει και εγγυάται εγγράφως ο εντολέας μεταξύ εγγεγραμμένων στο σύστημα - ηλεκτρονική πλατφόρμα ιδιωτών ή/και εταιριών ή επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών ή πώλησης εμπορευμάτων, προς εξυπηρέτηση μεταφορών εμπορευμάτων ή εγγράφων που αφορούν τις υπηρεσίες,τα εμπορεύματα και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών μεταξύ της έδρας και καταστημάτων ή υποκαταστημάτων τους ή μεταξύ αυτών και δημοσίων υπηρεσιών ή μεταξύ αυτών και πελατών τους με την παροχή αποδεικτικού παράδοσης του φακέλου αυτού στον παραλήπτη του εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ωρών και εντός της ίδιας ημέρας καταχώρησης της εντολής της μικρομεταφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρίας.

- Η λειτουργία αποθήκης 3PL & Picking & Fulfilling και ειδικότερα: α) συσκευασίας, ανασυσκευασίας και αποσυσκευασίας αγαθών, β) φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας φορτιών και εμπορευματοκιβωτίων, γ) σχεδιασμού συσκευασίας προϊόντων, δ) διακίνησης και αποθήκευσηςφορτίων, ε) διαχείρισης (logistics) αποθηκών, Third Party Logistics (3PL), καταγραφής και διαχείρισης παραγγελιών (picking – packing) εμπορευμάτων τρίτων σε ιδίους χώρους ή σε τρίτους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η LAMDA ανέλαβε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.000 ευρώ αναλαμβάνοντας επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) νέα εταιρικά μερίδια, ήτοι το 27,27% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Μαρία Μόσχουwww.euro2day.gr
02/03/2021
online buying & selling businesses
Mergers & Acquisitions database

Προφίλ

Γιατί deals&DEALS

Υπηρεσίες

Πελάτες

Επικαιρότητα & Άρθρα

Συνδέσεις

Επικοινωνία

Copyright deals&DEALS 2010, all rights reserved Designed and Developed by S&I Engineering