Σε ελεύθερη πτώση οι “Ιδρύσεις” Επιχειρήσεων!

Σε συνέχεια του προηγούμενου post, να σημειώσουμε τη ραγδαία πτώση “Ιδρύσεων” Επιχειρήσεων, (38% από το 2013), από 20.042 ιδρύσεις το 2013 σε 12.424 το 2016.

Απαντήστε

*